Cookie beleid LVV Friesland

De website van LVV Friesland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragsregels L.v.v.Frieslandvoor leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen een vereniging:

"Iedereen moet bij de L.v.v.Frieslandplezier kunnen beleven aan de voetbalsport."

Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop je met elkaar omgaat.

Met "elkaar" bedoelen we naast alle leden en vrijwilligers van de L.v.v. Friesland ook de gasten/ bezoekers, de scheidsrechter en de bezoekende clubs met hun supporters. De afspraken zijn vastgelegd in deze Gedragsregels. Het zijn waarden en normen, die we als vereniging willen uitdragen.

De volgende regels zijn van toepassing:

  1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te bezigen. Verbaal en fysiek geweld evenals pesten wordt niet getolereerd. Je bent als mens een voorbeeld voor anderen.
  2. Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor (assistent)scheidsrechters, bezoekende clubs en hun supporters. Het zijn gasten en geen vijanden.
  3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade. Wees niet alleen zuinig op ònze spullen, maar ook op die van een andere vereniging.
  4. Voor het gebruik van het clubhuis en/of sporthal zijn er specifieke reglementen opgesteld (Handboek Kantine en het Handboek huishoudelijk reglement van BV Sport), waar een ieder zich aan dient te houden. Zo is bijvoorbeeld het nuttigen van alcoholische dranken buiten het terras van het clubhuis en/of de kantine van de sporthal verboden. Roken in de bestuurskamer, clubhuis,  kleedkamers en sporthal is niet toegestaan. Deze handboeken liggen ter inzage in de bestuurskamer van L.v.v Friesland.
  5. De kleedkamers dienen na elk gebruik schoon achtergelaten te worden. Het achterlaten van afval op en rond de speelvelden is niet toegestaan. Daarvoor zijn afvalbakken geplaatst.
  6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging, BV Sport of KNVB opgelegde straf n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB en/of BV Sport opgelegde boete en/of de in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
  7. Een verenigingslid accepteert het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en van het bestuur. Je spreekt mèt elkaar en niet óver elkaar. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
  8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op het niet-naleven van de gedragsregels van de vereniging. Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een vrijwilliger, een medewerker van BV Sport of het bestuur. Bij het herhaaldelijk niet-naleven van de gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het bestuur passende maatregelen.
  9. Een verenigingslid betaalt zijn/haar contributie via automatische incasso. Als deze betaling niet tot stand komt, voldoet het lid na een herinnering alsnog direct aan zijn betalingsverplichtingen. Bij het niet-naleven van deze regel is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen zijn: inname van de spelerspas door de penningmeester, vermelding van de betalingsachterstand in het clubblad, schorsing voor training, wedstrijd en het bezoeken en gebruiken van de gehele verenigingsaccommodatie en uiteindelijk royement.
  10. Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!